Obecny dziś w kapliczce obraz Maryi został w niej umieszczony dopiero z końcem kwietnia 1915 r.Jest on kopią obrazu stworzonego w końcu dziewiętnastego stulecia przez malarza Crosio. Obraz odzwierciedla głęboką więź Chrystusa i Maryi. Także zadanie Maryi jako Matki i Wychowawczyni w dzisiejszych czasach jest w tym obrazie zawarte przez to, że Jej pełne miłości oczy są wciąż zwrócone na tego, kto na ten obraz spogląda.

Tytuł Mater ter admirabilis – MTA – Matka Trzykroć Przedziwna wskazuje na wyjątkowe działanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w osobie Maryi jako:

– wybranej córce Boga Ojca

– Matce Syna Bożego

– Oblubienicy Ducha Świętego.

W dowód wdzięczności za działanie Matki Bożej, Jej tytuł został rozszerzony: Matka Trzykroć Przedziwna i Zwycięska Królowa z Szensztatu.