Te słowa były myślą przewodnią homilii, którą Ks. Abp. Tadeusz Wojda wygłosił 17.09.2022 w katedrze oliwskiej, podczas Mszy św. inaugurującej nowy rok formacyjny dla naszych wspólnot szensztackich. Zachęcał nas, byśmy jak Maryja, zawierzali Bogu w każdej sytuacji naszego życia. Bóg nas wybrał, powołał i nam zaufał, dlatego możemy być spokojni, wierzyć, że On jest z nami, towarzyszy nam i nas wspiera. Chrześcijanin, to człowiek zawierzenia, człowiek Opatrzności Bożej, która wszystkim kieruje. Potrzeba, byśmy troszczyli się o pielęgnowanie postawy ewangelicznego zasiewu – na wzór apostołów, świętych, zwłaszcza św. Wincentego Pallottiego oraz naszego założyciela – ks. J. Kentenicha. Przykładem postawy zawierzenia i ewangelicznego zasiewu jest dla nas przede wszystkim Maryja. Ona jest Gwiazdą Nadziei, Arką Przymierza, która przez swoje 'tak’ całkowicie zawierzyła Bogu i pozwoliła Mu się prowadzić przez życie. Choć nie rozumiała, zawierzyła: „Niech mi się stanie według słowa Twego…”. „Nie bój się Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga…” – Maryja zwierza Bogu bezgranicznie, bo wie, że tylko w wierze może dokonać się dzieło zbawienia, odkupienia świata. W chwili śmierci na krzyżu, Jezus ofiarował nam swoją Matkę: „Oto Matka twoja…” Ks. Arcybiskup przytoczył słowa św. Jan Paweł II, który powiedział, że Kościół, wzmocniony łaską Chrystusa, kroczy śladami Maryi, która wytyczyła nam ścieżki zawierzenia Bożej Opatrzności. Zrozumiał to dobrze ks. J. Kentenich, dlatego uczył swoim przykładem całkowitego zawierzenia Maryi w przymierzu miłości, wierząc, że Ona będzie nas chroniła, prowadziła i uczyła bezgranicznego zaufania Bożej Opatrzności. Prośmy Ją, aby była naszą JEDYNĄ PRZEWODNICZKĄ W WIERZE – do tego zachęcił nas na zakończenie homilii nasz Ks. Abp. Wojda.

Po Mszy św. animatorzy diecezjalni rodzin szensztackich podziękowali naszemu Pasterzowi za dar wspólnej Eucharystii i zapewnili o modlitwie w Jego intencjach. Ks. Arcybiskup powiedział, że również i on codziennie modli się za nas.

Druga część spotkania odbyła się w auli św. Jana Pawła II i poprowadził ją o. Romuald. W swoim słowie wskazał, że nasza wiara nie jest „pewnością stabilnie stojącej skrzyni”, lecz jest „pewnością wahadła”, które wprawdzie jest kołysane i przechylane to tu, to tam, lecz jest silnie umocowane na górze. Taka ma być nasza wiara: mocno umocowana, zakotwiczona w Bogu.

Następnie obejrzeliśmy prezentację z koronacji pielgrzymujacej MTA na Królową Nowej Ewangelizacji Europy, która odbyła się w Szensztacie 10 lat temu. Przesłaniem dla nas jest przekonanie, że Europa potrzebuje naszego konkretnego świadectwa wiary tu i teraz…

Umocnieni Bożym błogosławieństwem zostaliśmy posłani w naszą codzienność, by w niej szukać i odnajdywać Boga oraz pozwalać się prowadzić, zawierzając Bożej Opatrzności.

Niech nam błogosławi i sprzyja ze swoim Synem Panna Maryja!