Jest dniem wdzięczności za naszą ukochaną Ojczyznę – Polskę.

Jest Ona naszym wspólnym DOMEM, naszą MATKĄ…

Jej NIEPODLEGŁOŚĆ, WOLNOŚĆ jest nam dana i zadana…

Jej dobro leży nam na sercu i jest naszą wspólną troską…

Zawierzajmy dziś w sposób szczególny naszą Ojczyznę dobremu Bogu,

naszej ukochanej Matce, Zwycięskiej Królowej i Wychowawczyni,

modląc się w naszych sanktuariach domowych

słowami ks. Piotra Skargi…

Niech ta modlitwa będzie wyrazem naszej szczerej miłości do Ojczyzny

i zatroskania o Jej dobro…

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa ks. Piotra Skargi