Słowo o. Romualda na II niedzielę ADWENTU

W drugą niedzielę Adwentu słyszymy wołanie: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Św. Piotr wyjaśnia Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Dlaczego? Bo zbawieni będą Ci, którzy się Boga boją. Kto boi się Boga, nie lęka się! (BXVI). Nie chodzi tu o lęk, ale o szacunek dla Najwyższego, o uznanie Jego Panowania, Jego prawa, słuchania tego, co On mówi, szukanie przed wszystkim jego woli.  Chodzi więc o praktyczne życie pierwszym przykazaniem.

W ostatnim numerze Miłujcie się jest opisana historia pewnej młodej Rosjanki Zoji, która zakpiła z Boga. Na sylwestrowej prywatce, na którą nie przyszedł jej chłopak Mikołaj, ostentacyjnie zdjęła ze ściany ikonę św. Mikołaja i powiedziała, -jeśli Bóg jest, to niech mnie ukarze! I w tym momencie zastygła na kilka miesięcy. Nikt nie był w stanie jej ruszyć. Dniem i nocą, w największych mrozach stała bez ruchu jak żywy posąg.
A zdarzyło się  to w 1955 roku Kujbyszewie w domu nr 7 na ul. Czkałowskiej. Był to czas głębokiej komuny – ateizowanie społeczeństwa. Wieść szybko się rozniosła. Mówi się , że czasami w środku nocy z domu dał się słyszeć łamiący serce głos: Nawróćcie  się! Wszyscy płoniemy w grzechach! Dom otaczały kordony policji. Zoja stała tak 128 dni dając świadectwo o obecności, miłosierdziu i wszechmocy Boga. Kara stała się błogosławieństwem. Pasują tu słowa: …że nieprawość jego (jej) odpokutowana, bo odebrało(a) z ręki Pana karę
w dwójnasób za wszystkie swe grzechy… W Kujbyszewie postawiono w tamtych czasach pomnik św. Mikołaja cudotwórcy, a wielu wróciło ścieżki życia, a cerkwie i kościoły z dnia na dzień zaczęły się napełniać.  Pan nawiedził lud swój! (Miłujcie się 4/2020)

Prostujcie ścieżki dla Pana, -co oznacza dla nas w praktyce? Spójrzmy wpierw na naszą Matkę: – postawiła Boga i Jego sprawy na pierwszym miejscu swoim życiu. Nie był dla niej nic ważniejszego. Kiedy więc przychodzi do niej posłaniec Boga, nie tylko powiedziała -niech mi się stanie według słowa Twego, ale uwierzyła, poszła do Elżbiety, czyniła to, co miłe w oczach Boga, Boga uwielbia i chodziła jego drogami.

W przełożeniu na nasze życie: 1. Przed wszystkim modlitwa, szukanie woli Bożej, rozpoznawanie jego życzeń, To wiąże się z czytaniem i słuchaniem Bożego Słowa, z codzienną  medytacją i rachunkiem sumienia. 
2. Z tym wiąże się czerpanie z czystych źródeł prasy katolickiej, katolickich środków społecznego przekazu. Tu wciąż mamy poważne zaniedbania i grzechy. Słyszymy świadectwa odszczepieńców, a nie znamy świadectw ludzi nawróconych. Znamy stanowisko przeciwnika, ale swojego nie potrafimy ani obronić, ani uzasadnić. Czytamy książki o „ciemnych” wiekach Kościoła, a nie znamy tych jasnych, -tego, co świat
i człowiek zawdzięcza Ewangelii. Chodzi tu o słuchanie bardziej Boga niż ludzi. Prawo: z kim poprzestajesz takim się stajesz działa w obydwu kierunkach w zależności z jakimi mediami przestajemy.

Proponuję więc w tym tygodniu zakupić i przeczytać jeden z katolickich tygodników, obejrzeć jeden
z programów na TV TRWAM, EWTN, TILMA.PL… posłuchać jednej z katolickich rozgłośni, czy programów. Wybór należy do Ciebie. Osobiście proponuję posłuchać na ewtn.pl P. Kowalewskiej -prezesa Human Life International: Jak demontuje się Polskę?;  czy w telewizji Trwam rozmowę z P. Prof. Marią Ryś: Wolny wybór i jego konsekwencje, czy dla młodzieży o 16.30 audycję w Radio Maryja. Panom proponuję rozmowę z prof. dr hab. Zbigniewem Krysiakiem – prezesem Instytutu Myśli Schumana pt.: Dokąd zmierza Europa?

                                                                                                                 Niech Święty Mikołaj oręduje za nami!                                                                         

                                                                                                                                           o. Romuald