W imieniu Fundacji Przymierze z Góry Chełmskiej w Koszalinie, pragniemy wyrazić wdzięczność za zrozumienie I życzliwą pomoc poprzez przekazanie na cele statutowe, oraz realizowane zadania, Państwa

1% podatku na naszą Organizację Pożytku Publicznego.

Pozyskane środki są dla nas ważnym i konkretnym wsparciem w budowie

CENTRUM PIELGRZYMKOWO – TURYSTYCZNEGO

oraz w kształtowaniu miejsca, które ma swoją historię i dziedzictwo. Powstające Centrum Pielgrzymkowo – Turystyczne będzie służyło wszystkim przybywającym na Górę Chełmską, pragnącym tutaj spotkać się z Bogiem

i drugim człowiekiem – w gronie rodzinnym i indywidualnie, odpocząć w otoczeniu pięknej przyrody i przyjaznego klimatu. Planowane w Centrum inicjatywy i działania, pozwolą także na spotkanie w wymiarze kulturotwórczym z historią, tradycją i kulturą. Powstające Muzeum im. św. Jana Pawła II zapewni charakter edukacyjny, aby zachować i przekazać dziedzictwo naszego Wielkiego Rodaka, pozostawione

naszej Ojczyźnie podczas IV Pielgrzymki w 1991 roku.

Dziękując, chcemy zapewnić, iż otrzymane wsparcie finansowe jest dla nas ogromną pomocą i zostanie przeznaczone

na dalszą realizację planów, celów statutowych Fundacji Przymierze, o czym na bieżąco będziemy Państwa informować  w mediach społecznościowych.

Z wyrazami szacunku oraz zapewnieniem o pamięci na modlitwie w Sanktuarium

Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Dziękujemy za wszelkie okazane nam dobro i dar serca.

__________________________________

s. Paulina Małgorzata Kopacz, prezes Zarządu Fundacji Przymierze

Zbigniew Chlebowski, członek Zarządu Fundacji Przymierze

Wojciech Osuch, członek Zarządu Fundacji Przymierze