Kochani, zapraszamy Was serdecznie na adwentową Mszę św. przymierza, która będzie sprawowana 18.12.2020 o g. 18.30 w kościele Niepokalanego Serca Maryi na Karwinach. Spotkajmy się, by wspólnie odnowić nasze przymierze miłości i zawierzyć ukochanej MTA ostatnie dni naszego adwentowego oczekiwania… Niech zachętą dla nas będą słowa:

„Matka Boża jest wielką adwentową kaznodziejką. Widzimy w Niej człowieka wielkiej adwentowej tęsknoty. Matko Boża, do Ciebie możemy się zwrócić: Zawarliśmy z Tobą, a Ty z nami przymierze miłości. Ty stałaś się dla nas a my dla Ciebie darem. Dlatego szczerze i gorąco prosimy Cię: Zatroszcz się, by nasza tęsknota za Bogiem była wciąż żywa, by nie zagrażały jej nasze ziemskie zniewolenia. Zerwij więzy, które koncentrują nas na tym, co ziemskie. Pomóż, by nasze życie stało się piękną pieśnią miłości na cześć Boga. Pan jest blisko. On przyjdzie. Kiedy przyjdzie? Przybędzie w Boże Narodzenie, na nowo dotknie ziemi. On chce odnowić nasze serca – Pan jest rzeczywiście blisko. (o. J. Kentenich, Milwaukee, 1963)