Kochani,

dnia 2 marca 2021 roku Ojciec Święty Franciszek powierzył nasz Kościół lokalny nowemu Pasterzowi, Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie SAC. Cieszymy się, że nowy Metropolita Gdański już wkrótce rozpocznie swoją apostolską posługę tu na Wybrzeżu.

Objęcie nowej stolicy biskupiej wiąże się z dwoma symbolicznymi obrzędami. Pierwszym jest kanoniczne objęcie Archidiecezji Gdańskiej i przedstawienie bulli papieskiej. Odbędzie się ono w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2021 r., w Archikatedrze Oliwskiej o godz. 11.00, w 29. rocznicę ustanowienia Archidiecezji i Metropolii Gdańskiej.

Natomiast uroczysty Ingres naszego nowego Metropolity Gdańskiego do Archikatedry Oliwskiej będzie miał miejsce w Niedzielę Palmową, 28 marca 2021 r., o godz. 14.30. Całość uroczystości będzie transmitowana przez TVP3, TV Trwam i Radio Plus.

Otoczmy Księdza Arcybiskupa Tadeusza naszą modlitwą, upraszajmy Mu światło i dary Ducha Świętego, aby Jego posługa przyniosła wiele zbawiennych owoców w życiu całej wspólnoty naszego Kościoła lokalnego.Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych,wejrzyj łaskawie na swojego sługę arcybiskupa Tadeusza,którego ustanowiłeś pasterzem Kościoła gdańskiego,Daj mu słowem i przykładem przyczyniać się do dobra ludu,któremu będzie przewodził, aby razem z nim doszedł do życia wiecznego.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.