Kochani,

miesiąc maj jest szczególnie poświęcony naszej ukochanej Matce i Królowej. Okazujmy Jej na różne sposoby naszą miłość, a Ona z pewnością nie da się w niej prześcignąć.

„Pragniemy Ją doskonale kochać. Ona zatroszczy się o wszystko inne. Jeśli tylko będziemy się starali doskonale ją kochać oraz całkowicie i niepodzielnie do Niej należeć jako narzędzia, wówczas i Ona da nam taką samą odpowiedź: Ego perfecta diligentes me perfecta diligo: totum pro toto (Miłuję w sposób szczególny tych, którzy mnie w sposób szczególny miłują: wszystko za wszystko)! Ona w doskonały sposób oddaje się nam z całą swoją macierzyńską miłością, dobrocią, troskliwością i wiernością. Jako Wszechmoc błagająca oddaje się całkowicie do naszej dyspozycji, bo w nas i przez nas chce się na nowo ukazać jako Ancilla Domini (Służebnica Pańska). Ona w doskonały sposób oddaje nam swoje Dziecię, ‘Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego’, Zbawiciela świata. Ze swego Coenaculum (Wieczernika) wyprasza nam Ducha Świętego i Jego siedem darów” (o. J. K. III Akt Zał., Wykład z 8.12.1944).

Niech wyrazem naszej miłości do Maryi będzie nasz udział we Mszy św. przymierza, 18.05.2021 o g. 18.30 w parafii Niepokalanego Serca NMP na Karwinach. Chętnych zapraszamy również na nabożeństwo majowe o g. 17.45, a po Mszy św. na wspólnotowe spotkanie przy herbatce w salce parafialnej. Do zobaczenia!